Saturday, 25/3/2017 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

A lejohet pirja e birrave që nuk përmbajnë alkool?


A lejohet pirja e birrave që nuk përmbajnë alkool?


pyetje pergjigje

Pyetje: A lejohet pirja e birrave që nuk përmbajnë alkool?

Përgjigje: Elhamdulilah…

Në esencë çdo haje dhe pije është e lejuar përpos atyre që i ka ndaluar ligji islam siç është alkooli. Nëse një pije përmban lëndë dehëse atëherë është e ndaluar të konsumohet. Që këndej themi se birra d.m.th. pija e elbit, nëse konsumohet shumë dhe deh, atëherë nuk lejohet të pihet sepse është vërtetuar nga i Dërguari, salallahu alejhi ve selem duke thënë: “çdo gjë që deh është haram” (Buhariu). Aishja, radijallahu anha, transmeton se i Dërguari ka thënë: “çdo gjë që deh është haram, ajo që në masë të madhe deh, një grusht prej saj është haram.” (Tirmidhiu)

Muhamed ibën Salih elMunexhid

Përktheu: Agim Bekiri

Një shkrim tjetër i dobishëm  Nëse gjatës ditës së agjërimit flej, a e prishë kjo agjërimin?!

Categories

Archives