Thursday, 23/3/2017 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Larja e hundës tri herë kur zgjohesh prej gjumit


Larja e hundës tri herë kur zgjohesh prej gjumit


uji

Larja e hundës tri herë kur zgjohesh prej gjumit.

Prej suneteve te harruara është edhe larja e hundës tri herë kur zgjohesh prej gjumit ngase shejtani e kalon natën aty. I Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ue sel-lem ka thene: “Kur ndonjë prej jush zgjohet nga gjumi atëherë le ta shpërlaj hundën e tij tri herë, sepse shejtani e kalon natën brenda hundës se tij.” Muslimi.
Në një transmetim tjetër “…le të marre abdes e le ta shpërlaj hundën e tij tri herë…” Buhariu dhe Muslimi.

Një shkrim tjetër i dobishëm  Mjalti si ilac për ndaljen e xhinit ikanak
Tags:

Categories

Archives