Wednesday, 16/1/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

Kur të hyjë njeriu në shtëpi dhe ta përmendë emrin e All-llahut gjatë hyrjes dhe gjatë ngrënies, shejtani thotë:



Kur të hyjë njeriu në shtëpi dhe ta përmendë emrin e All-llahut gjatë hyrjes dhe gjatë ngrënies, shejtani thotë:

Përmendja e All-llahut gjatë hyrjes në shtëpi

Transmeton Imam Muslimi në Sahihun e Tij se Pejgamberi s.a.v.s thotë: “Kur të hyjë njeriu në shtëpi dhe ta përmendë emrin e All-llahut gjatë hyrjes dhe gjatë ngrënies, shejtani thotë: s’keni as vend për të fletë e as darkë për të ngrënë, kurse nëse hyn dhe nuk e përmendë emrin e All-llahut, shejtani thotë: gjetët vend për të flejtur, e nëse nuk e përmendë emrin e All-llahut gjat ngrënjes, shejtani thotë: gjetët vend për të flejtur dhe për të ngrënë darkë”. Tra. Imam Ahmedi dhe Muslimi