Sunday, 17/2/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

Kur pranohet lutja në ditën e xhuma ?Kur pranohet lutja në ditën e xhuma ?

lutje

Pejgamberi salAllahu alejhi ue selem ka thënë:

 

“Dita e xhumasë i ka dymbëdhjetë orë, prej saj është një orë (çast), nuk ndodh që ndonjë mysliman t’ia qëlloj duke iu lutur Allahut, përveç së do t’ia jep Allahu (atë që e kërkon në lutje), andaj kërkojeni atë (çast)në orën e fundit pas ikindisë”

 

(Nesaiu dhe Ebu Davudi)