Wednesday, 20/2/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Kjo lutje e largon çdo gjë që nuk mundet t’i përballon shpirtiKjo lutje e largon çdo gjë që nuk mundet t’i përballon shpirti

Mos lejo të kalon dita jote pa mos e thënë këtë lutje:“All-llahume in-ni eudhu bike minel hem-mi ve huzni, vel axhzi vel keseli vel buhli vel xhubni, ve dale’id dejni ve galebetir-rixhal”.(O Allahu im, kërkoj mbrojtjen Tënde nga brengat dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dembelia, nga koprracia dhe frika, nga zhytja në borxhe dhe mundimet prej njerëzve).

Kjo lutje me lejen e Allahut, Fisnikut, Bujarit, të Cilit syri nuk i flenë, e largon çdo gjë që nuk mundet t’i përballon shpirti!!