Saturday, 15/12/2018 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Ja rezultatet preliminare të orës 23:00Ja rezultatet preliminare të orës 23:00

zgjedhjet

Sipas rezultateve preliminare të KQZ-së, vazhdon të prijë PDK. Rezultatet mund t’i shihni më poshtë, në formë tabelare dhe grafikone.

Vendvotime të procesuara 26,03% = 618 nga 2374

Te dhënat nga votimi
Votues te regjistruar 1.782.454
Numri i përgjithshëm i vendvotimeve 2.374
Numri / përqindja e vendvotimeve nga te cilët janë derguar te dhëna 618 / 26,03%
Numri i nënshkrimeve në LPV / Numri i fletëvotimeve brenda kutisë së votimit 168753/168697
Numri i fletëvotimeve të vlefshme 160.308
Numri i fletëvotimeve të pavlefshme 8.400
Përqindja e votuesve qe kane votuar ne vendvotimet qe kane dërguar te dhëna 40,38%
Numri i zarfeve të fletëvotimeve me kusht në kutinë e votimit 5741

 

Rezultatet Preliminare
Tabela Radhitja grafike Pita grafiku
Logo Subjekti Politik Numri i votave Përqindja e votuesve qe kane votuar Përqindja e votave te vlefshme
58 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS PARTIA E DREJTËSISË LËVIZJA PËR BASHKIM PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS PARTIA KONSERVATORE E KOSOVËS 50.194 29,74% 31,32%
54 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS 41.009 24,3% 25,59%
35 LËVIZJA VETËVENDOSJE! 16.921 10,03% 10,56%
44 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS 13.105 7,77% 8,18%
59 NISMA PËR KOSOVËN 10.422 6,18% 6,50%
38 SRPSKA LISTA 9.024 5,35% 5,63%
40 ALEANCA KOSOVA E RE 4.796 2,84% 2,99%
36 KOALICIJA VAKAT 2.962 1,76% 1,85%
33 PROGRESIVNA DEMOKRATSKA STRANKA 2.389 1,42% 1,49%
57 KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI 1.339 0,79% 0,84%
46 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA 1.234 0,73% 0,77%
52 KOSOVA TÜRK ADALET PARTISI 1.175 0,7% 0,73%
32 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS 800 0,47% 0,50%
48 KOALICIJA ZA GORA 767 0,45% 0,48%
39 POKRET ZA DEMOKRATSKI PROSPERITET 575 0,34% 0,36%
51 CENTAR DEMOKRATSKE UNIJE 540 0,32% 0,34%
49 PARTIA E ASHKALINJEVE PER INTEGRIM 540 0,32% 0,34%
31 PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE 412 0,24% 0,26%
55 POKRET ZA GORA 326 0,19% 0,20%
47 INICIATIVA ERE DEMOKRATIKE E KOSOVËS 208 0,12% 0,13%
34 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS 205 0,12% 0,13%
43 BOŠNJAÈKA JEDINSTVENA LISTA 204 0,12% 0,13%
50 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE 193 0,11% 0,12%
60 LËVIZJA GRUPIMI TRADICIONAL SHQIPTAR 186 0,11% 0,12%
37 PARTIA E FORTË 179 0,11% 0,11%
45 HASAN GASHI 148 0,09% 0,09%
53 BOŠNJAÈKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA 129 0,08% 0,08%
41 SOCIJALDEMOKRATIJA 106 0,06% 0,07%
42 KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA 98 0,06% 0,06%
56 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA 56 0,03% 0,03%

 

Fotografia: Ilustrim