Saturday, 19/1/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

Ilaçi apo zgjidhja për dy të dashuruar është !?Ilaçi apo zgjidhja për dy të dashuruar është !?

te dashuruarit
Shejh Ibn Kajjim El Xheuzi (Allahu e mëshiroftë), ka thënë: ”Allahu i Lartëmadhëruar për çdo sëmundje ka bërë një ilaç. Bashkimin në martesë e dy të dashuruarve, Ai e ka bërë ilaç të lehtë si nga ana ligjore, ashtu edhe nga ajo praktike.

Prandaj, kushdo që kërkon ta shërojë pasionin e vetë sipas mënyrës që ka lejuar Allahu, duke kërkuar edhe ndihmën e fatit për një risk të mirë, ka bërë lëvizjen e duhur.

Ndërsa ai që kërkon ta shërojë pasionin e vetë me rrugë të paligjshme – edhe pse fati mund ta sprovojë me një zgjidhje të tillë – në të vërtetë ka gabuar në mënyrën e shërimit.
Një njeri i tillë i ngjanë një të sëmuri që sëmundjen e vetë kërkon ta shërojë me një sëmundje tjetër edhe më të keqe. Për këtë arsye, siç e kemi përmendur edhe më parë, Tausi përcjellë nga Ibn Abbasi, radiallahu anhu, se i Dërguari, salallahu alejhi ue selem, ka thënë:

”Nuk ka zgjidhje më të mirë për dy të dashuruar se martesa.” (Transmetojnë Ibën Maxhe, Hakimi, Bejhakiu, Taberaniu, dhe Hakimi i cili thotë se hadithi është i saktë).

Mendimi i të gjithë mjekëve të mençur dhe i shumë të tjerëve është se kura (kurimi) për dashurinë është bashkimi i dy shpirtrave dhe i dy trupave.

Shejh Ibn Kajjim El Xheuzi (Allahu e mëshiroftë), në ”Ravdatu el-muhibbin ve nuz’hatu el-mushtakin”, fq.197.

Tags: