Sábado, 23/2/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
No Data

Hyr në xhenet (parajsë) nga cila derë dëshiron të hyshHyr në xhenet (parajsë) nga cila derë dëshiron të hysh

Nga Abdurrahman ibën Aufi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë:
“Nëse gruaja i falë pesë namazet e detyrueshme, e agjëron muajin (e Ramazanit), e ruan nderin dhe i bindet bashkëshortit të saj, asaj i thuhet (në Ditën e Gjykimit): Hyr në xhenet (parajsë) nga cila derë dëshiron të hysh.”
“Sahihu el xhemia”