Monday, 23/7/2018 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

El Vekil (Mbikëqyrësi)El Vekil (Mbikëqyrësi)

El Vekil (Mbikëqyrësi)
Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: “Allahu është krijues i çdo sendi dhe Ai është mbikëqyrës ndaj çdo gjëje.” (Zumer, 62)
El Vekil është Ai i Cili i mbikëqyr dhe rregullon çështjet e krijesave me diturinë, me fuqinë dhe me urtësinë e përsosur të Tij, mbikëqyr robërit e Tij dhe ua lehtëson atyre dhe ua largon vështirësitë, ndaj kush e merr si mbikëqyrës Atë, Ai i mjafton atij. Ai thotë: “Allahu është mbikëqyrës i atyre që besuan, i nxjerr ata prej errësirave në dritë.” (Bekare, 257)

Categories

Archives