Wednesday, 20/2/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

DUAJA NË RASTE TË BRENGOSJESDUAJA NË RASTE TË BRENGOSJES

DUAJA NË RASTE TË BRENGOSJES DHE PIKËLLIMIT!

Pejgamberi sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem në raste të brengosjes dhe pikëllimit thoshte:“La ilahe il-lall-llah el-adhim el-halim, la ilahe il-lall-llah rabbel arshil adhim, la ilahe il-llall-llah rabbes-semavati ve rabbel erdi rabbel arshil adhim.”

“S’ka zot tjetër që meriton të adhurohet përveç Allahut të Madhërishëm e të Urtë.S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Zotit të Arshit të Lartë. S’ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, Zotit të qiejve dhe të tokës dhe Zotit të Arshit Fisnik.”
(Transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)