Saturday, 16/2/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

Duaja e frikës nga shirku!Duaja e frikës nga shirku!

Shirku është një mëkat shumë i madh, me pasoja të rënda. Me argumentet e pafundme që Krijuesi i Gjithësisë ka zbritur në tokë, besimtarët e besojnë Krijuesin një dhe një të vetëm. Besimtari/a duhet  të kërkojë mbrojtjen e All-llahut për çdo situatë të vështirë që  ndodhet. Fjalët e frikës nga shirku janë:

All-llahumme inní e’udhu bike en ushrike bike ve ene a’ëlemu ve estagfiruke lima la a’ëlemu.

O Zot, kërkoj mbrojtje në Ty nga shirku të cilin e di dhe kërkoj faljen Tënde për atë që nuk e di. 

Ahmedi 4/403 dhe të tjerë, “Sahih El-Xhamiu” 3/233 dhe “Sahih Et-tergib ve Et-terhib” të autorit Albani 1/19