Sábado, 20/4/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Dua madhështore që thuhet në teshehudin e funditDua madhështore që thuhet në teshehudin e fundit

dua

Dua madhështore që thuhet në teshehudin e fundit , të kerkuarit strehim tek Allahu nga katër gjëra ne mesin e tyre edhe nga Sprova e Dexhallit

Obligimi për të kërkuar strehim nga katër gjëra para bërjes së duasë

Ai, salallahu alejhi ve selem, thoshte: ” Kur dikush nga ju kryen Teshehudin (e fundit) , duhet të kërkoj strehim tek Allahu nga katër gjëra , duke thënë:

O Allah! Vërtet, kërkoj strehim te Ti nga dënimi i Zjarrit të Xhehenemit dhe nga dënimi i varrit dhe nga sprova e Jetës dhe e vdekjes dhe nga e keqja (sprova) e Dexhallit . (Pastaj duhet te bëj dua për vete me atë që i bie ndërmend). ” (Muslimi, Ebu Avane , Nesaiu dhe ibn El Xharudi)

ALLAHUME INI EUDHU BIKE MIN ADHABI XHEHENEME UE MIN ADHABIL KABER UE MIN FITNETIL MEHJA VEL MEMAT UE MIN SHERRI FITNETIL MESIHI DEXHAL

– ” Ai, salallahu alejhi ve selem , bënte dua me të në teshehudin e tij. ” ( Ebu Davudi, Ahmedi, me sened sahih)
Po ashtu , ” Ai, salallahu alejhi ve selem ua mësonte Sahabëve , radijallahu anhuma, këtë, ashtu siq ua mësonte suret e Kuranit.” (Muslimi dhe Ebu Avane)

Shkëputur nga libri ” Forma e Namazit ” autor Shejh Nasirudin Albani

(Visited 46 times, 1 visits today)
Top