Wednesday, 16/1/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

DituriaDituria

Allahu i Madhëruar thotë: “Ai i dhuron dituri atij që do, ndërkaq atij që i është dhuruar dituria është dhuruar me pasuri të pafund” (El Bekare, 269)
“Ai dhuron dituri atij qe do, nderkaq atij i eshte dhuruar dituria eshte dhuruar me pasuri te pafund.”
Nga Ebu Hurejra radijallahu anhu, transmetohet se i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Kur njeriu vdes i ndërpriten të gjitha veprat, përvecse në tri raste: Nëse ka lënë sadaka të vijueshme (vazhdueshme), dituri nga e cila kanë dobi të tjerët, ose fëmijë të hairit që lutet për të” (Transmeton Muslimi)

Ebu Hurejra raddijallahu anhu transmeton se i Dërguari i Allahut sal-lallahu alejhi ve sel-lem ka thënë: “Kush merr rrugëtim për të kërkuar dituri, Allahu do t’ia lehtësojë rrugën për në xhennet.” (Transmeton Muslimi)

Thënie të arta: “Cdo gjë që ndahet pakohet, vetëm dituria nëse ndahet shumohet”

“Llampa të ndricon natën, dituria jetën”
“Kur plotësohet mendja, paksohen fjalët”