Saturday, 15/12/2018 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Allahu ka zbritur dy ajete në fund të kaptinës El-Bekare, të cilat në rast se lexohen tre netë rradhazi në një shtëpi, asaj shtëpie nuk do t’i afrohet asnjë shejtanAllahu ka zbritur dy ajete në fund të kaptinës El-Bekare, të cilat në rast se lexohen tre netë rradhazi në një shtëpi, asaj shtëpie nuk do t’i afrohet asnjë shejtan

Pejgamberi alejhi selam, thotë: “Mos i shndërroni shtëpitë tuaja në varreza. Në atë shtëpi që lexohet kaptina El Bekare, aty nuk hynë asnjë shejtan.”4

Transmeton Ebu Hurejre, radiallahu anhu, se Pejgamberi alejhi selam, ka thënë: “Në kaptinën El Bekare gjendet zotëriu i ajeteve Kur’anore, të cilin nëse e lexon në shtëpi, ai i dëbon të gjithë shejtanët, ai është Ajetul Kursijj.”5

Transmeton En Nu’man b.Beshiri se Pejgamberi alejhi selam, ka thënë: “Allahu ka zbritur dy ajete në fund të kaptinës El-Bekare, të cilat në rast se lexohen tre netë rradhazi në një shtëpi, asaj shtëpie nuk do t’i afrohet asnjë shejtan.”6