Domingo, 21/7/2019 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

A ke llogaritur ndonjëherë se sa shpërblime je duke fituar?A ke llogaritur ndonjëherë se sa shpërblime je duke fituar?

 

kurani

Po nëse lexon më shumë,bëje llogari sa ke për të fituar!
Të nderuar muslimanë, a je prej atyre që falin 5 kohë namaz dhe lexojnë Kuran? Elhamdulilah! A ke llogaritur ndonjëherë se sa
shpërblime je duke fituar?

Es-selamu alejkum = 10 sevape

Es-selamu alejkum ve Rahmetullah = 20 sevape

Es-selamu alejkum ve Rahmetullahi ve berekatuhu = 30 sevape

A lexon Kuran?

Për një shkronjë që lexon nga Kurani, Allahu të shpërblen me 10 sevape.

-1 resht në Kuran ka 30-40 shkronja. 40 × 10 = 400 sevape

-1 faqe në Kuran ka 15 reshta. 15 × 400 = 6000 sevape

Do të thotë se nëse lexon 1 faqe Kuran në ditë ke fituar 6000 sevape.

Po nëse lexon më shumë, bëje llogari sa ke për të fituar!

A fal NAMAZ?

-Surja El-Fatiha (Elhami) ka 122 shkronja arabe.
122 × 10 = 1220 sevape.

-Suren El-Fatiha në 5 kohë të namazit e lexon 17 herë vetëm në farze. 17 × 1220 = 20740 sevape.

– Nëse falë edhe 12 rekat sunnet jashtë farzeve në ditë.
12 × 1220 = 14640 sevape.

20740 + 14640 = 35380 sevape ke fituar vetëm me Suren El-Fatiha që ke lexuar, e sa shpërblime do të fitosh kur lexon edhe Sure të tjera, edhe nëse janë të shkurta, por tek Allahu vlejnë shumë.

-E nëse di dhe lexon nga gjysmë ose nga 1 faqe në çdo rekat, kështu ke fituar më shumë se 80‘000 sevape.

A nuk është Allahu Bujar dhe shpërblen pa masë.
Mos i le këto shpërblime, a mos ke shumë sevape që i lë këta?!
„Nuk ka XHENNET pa NAMAZ“!

Vërtet midis njeriut dhe shirkut dhe kufrit qëndron lënia e namazit.“

„Lexoni Kuran, sepse në Ditën e Kiametit ai do të vjen dhe do të dëshmojë për ata të cilët e kanë lexuar atë (do të bëj shefat për ta).
“Kurani ka 604 Faqe.
604 × 6000 sevape = 3?624?000 sevape.
A ke bërë Haxhillëkun ose Umrën?

Vlera e namazit në Mekë dhe Medinë

1 NAMAZ në Qabe ka vlerë sa 100?000 namaze jashtë Qabesë

5 NAMAZE sikur me i falë 500?000 namaze

500?000 NAMAZE është si me i falë jashtë Qabesë më shumë se 270 vjet. 270 vjet për 5 namaze në ditë që ke bërë. A akoma po pret dhe nuk ke vendosur ta bëjnë Haxhillëkun ose Umren?!

1 NAMAZ në MEDINE është e barabartë me 1?000 namaze jashtë Medinës

5 NAMAZE sa 5?000 namaze. Do të thotë se për 5?000 namaze diku tjetër të duhen afër 3 vite që t’i falësh këta

(5 namaze × 365 ditë = 1825 namaze për 1 vit)

Llogariti ato ditë që qëndron në Meke dhe falesh në Qabe dhe në Xhaminë e të Dërguarit, lavdërimi dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, në Medine gjatë Haxhillëkut ose Umres sa shpërblime Allahu xheleshanehu të shkruan. Nxito dhe shpëtoje vetën. “Kurse për Haxhin e pranuar,nuk ka shpërblim tjetër përveç xhenetit.“ (hadith, transmetojnë Buhariu dhe Muslimi)

Llogaria e 1 njeriut 63 vjeçar

1 ditë = 24 orë. Njeriu 8 orë fle, 8 orë punon dhe 8 orë i ka të lira
(1 orë gjatë një dite ka bërë namaz) = 24 orë.

63 vjet e ndajmë në 3 pjesë. Kështu 21 vjet ka qenë në gjumë,
21 vjet në punë dhe 21 vjet i ka kaluar ashtu të lira, kurse me ibadet ndaj Allahut duke falur namaz i ka kaluar vetëm 3 vjet!

Ja Allah, na mundëso që të Të bëjmë sa më shumë ibadet, na i prano veprat tona, na fal, dhe me Mëshirën Tënde na fut në Xhenet! AMIN!

(Visited 16 times, 1 visits today)
Top