Tuesday, 22/8/2017 | : : UTC+0
Mjeksia Islame
Mjeksia Islame
Tirana
0C

10 Cilësi si ti afrohesh gruas tende nga Imam Ahmedi

10 Cilësi si ti afrohesh gruas tende nga Imam Ahmedi

Këshilla e Imam Ahmed ibën Hanbelit Allahu e mëshiroftë djalit të tij në ditën e martesës

trendafila

O biri im

Ti nuk do e arrish lumturin në shtëpinë tënde derisa t’i ofrosh gruas tënde dhjetë cilësi, mësojë nga unë dhe kujdesu për to:

E para dhe e dyta: Gratë duan të shohin argumente dhe fjalë të qarta për dashurin ndaj tyre, mos u bë koprrac ndaj gruas tënde me fjalë, e nëse bëhesh koprrac atëherë ke vë perde të dashurisë dhe ngrohtësisë mes teje dhe saj.

E treta: Grat e urrejnë njeriun e vrazhdë, e shfrytëzojnë njeriun e dobët dhe të butë, andaj çdo cilësi shfaqe në vend të përshtatshëm, ngase kështu fiton dashuri dhe ofron qetësi.

E katërta: Grat prej burrit duan at që burri donë prej gruas, fjalë të bukura, shikim të mirë, pastërti në tesha dhe trup, andaj në çdo sferë bëhu i tillë.

E pesta: Shtëpia është mbretëria e gruas dhe pallat i saj, në të cilën ajo e ndien vetën si zonjë dhe përgjegjëse për të, kujdes mos të prishesh këtë pallat që ajo jeton, kujdes ta largosh atë nga froni i saj, nëse e bënë këtë atëherë ke lëkundur pallatin e saj, e nuk ka armiqësi më të madhe për mbretëreshën sesa lëkundja e pallatit të saj edhe nëse kjo paraqitet ndryshe.

E gjashta: Gruaja donë ta përfitojë burrin e vet duke mos e humbur familjen e saj, andaj kujdes ta vësh vetën tënde në të njëjtën peshore me familjen e saj, ta bësh që ose me ty ose me familjen e saj, edhe nëse ajo në këtë rast të zgjedh ty, dije se ajo do jetojë një jetë të rëndë, dhe do jetë barrë në ndërgjegjen tënde për gjithë jetën.

Një shkrim tjetër i dobishëm  LEJOHET GOSTIA E DASMËS EDHE PA MISH

E shtata: Gruaja është e krijuar nga briri i kraharorit të lakuar, dhe urtësia është të afruarit e saj dhe kjo nuk është turp, andaj gabimin e saj mos e zmadho që të bëhet shkaktar e të thyhet briri e që thyerja e tij është shkurorëzimi, por mos e lenë pa këshilluar nëse ka gabuar në mënyrë që mos të lakohet i tëri e pastaj të jetë vështir drejtimi i saj, qëndro çdo herë mes dy rasteve.

E teta: Gratë janë të njohura për nënvlerësim për të mirat e burrit që ia bënë, nëse i bënë të mira njërës prej tyre gjithë kohën dhe një herë i ke bërë keq të thotë: Nuk kam parë prej teje asnjë të mirë, mos të bëhet shkak ky moral dhe edukatë e të urresh e të largohesh prej saj, ngase nëse urren këtë cilësi dhe moral të saj, ti pëlqen diçka tjetër prej tek ajo.

E nënta: Gruaja gjatë jetës kalon në kohëra të ndryshe dhe të vështira. Dobësim të trupit dhe lodhje shpirtërore, saqë edhe Allahu i madhëruar e ka liruar nga shumë obligime, si mos faljen dhe përsëritjen e namazin, mos agjërimin e ramazanit por përsëritjen e tij, kur të përmirësohet gjendja e saj, andaj bëhu i kujdesshëm me të në këtë gjendje ashtu siç Allahu ia lehtësoj obligimet asaj lehtësoja edhe ti kërkesat tua.

E dhjeta: Dije se gruaja është robëreshë tek ti, mëshiroje robërinë e saj, tejkalo dobësitë e saj që të jetë kënaqësi për ty, dhe shok më i mirë i jetës tënde

Categories

Archives