Mjeksia Islame
Mjeksia Islame

Home slider

Feja Islame

BIXHOZI, llojet dhe rreziku prej tij
BIXHOZI, llojet dhe rreziku prej tij

Duke ditur rrezikun e bixhozit, i cili është pothuajse i njëjtë me nënën e të këqijave, alkoolin, duke ditur dëmet e tij materiale, morale, shëndetësore, shoqërore, politike dhe përhapjen e tij në vendin tonë, do ta trajtojmë në pika të shkurtra në këtë shkrim. Pasuria është njëra nga pesë gjërat e domosdoshmeqë duhet të ruhen,…

Read more

Mjeksia Profetike

 • Si t’i largosh shqetësimet?
  Si t’i largosh shqetësimet?

  Si t’i largosh shqetësimet? Dërguari i Allllahut [sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem] në raste të vështirësive thoshte: “LA ILAHE IL-ALL-LLAHU EL-ADHIM EL HALIM LA ILAHE IL-LALL-LLAHU RABBUL ARSHI-L-ADHIM. LA ILAHE ILA-LLAHU RABBU-SSEMAVATI VE RABBU-L-ERDI VE RABBUL-ARSHI-L-KERIM.” (Nuk ka zot pos All-llahut të Lartëmadhëruar, të Urtit. Nuk ka Zot pos All-llahut, pronarit të Arshit. Nuk ka Zot…

 • Hurma e Medines
  Hurma e Medines

  Hurma e Medines - Hurmat rriten në vëndet arabe dhe llojshmëria e tyre është e madhe. Llojshmërinë e tyre e shohim dhe tek hadithet e Profetit {paqa dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të} Sa'd bin Ebi Vekkasi {Allahu qoftë i kënaqur prej tij} ka shënuar se i Dërguari i Allahut ka thënë: "Kush i…

 • Një sunet i harruar !
  Një sunet i harruar !

  Një njeri nga shokët e të Dërguarit (paqja e Allahut qoft mbi të) udhëtoi deri tek Fadalah ibn Ubejd (Allahu qoft i kënaqur me të) kur ai ishte në Egjipt. Pas një bisede të shkurtër ai e pyeti atë: “ Pse nuk shof asnje këpucë në këmbët e tua “? Fadalah përgjigjet: “ I Dërguari…

Archives

Categories